Thai  Thai

ประตูชุมพล

 

 • ประตูชุมพล ตั้งอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) บริเวณคูเมืองนครราชสีมา สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองนครราชสีมา โดย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ช่างชาวฝรั่งเศสออกแบบและก่อสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2199 เพื่อใช้เป็นกำแพงเมืองหน้าด่าน ป้องกันการรุกราน จากเขมร ลาว และญวน  กำแพงเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1,000 เมตร ยาว 1,700 เมตร มีป้อมประจำกำแพง รวม 15 ป้อม และประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ ภายนอกกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบ
   
 • ประตูกำแพงเมืองที่สร้าง มีด้วยกัน 4 ประตู ประกอบด้วย
  1.ประตูพลล้าน ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก
  2.ประตูชุมพล ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก
  3.ประตูชัยณรงค์ ตั้งอยู่ด้านทิศใต้
  4.ประตูพลแสน ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือ
   
 • ปัจจุบันเหลือเพียง ประตูชุมพล เพียงแห่งเดียว เชื่อกันว่าหาลอดประตูนี้ 1 ครั้ง จะได้กลับ มาโคราชอีกในไม่ช้า ถ้าลอด 2 ครั้งจะได้ทำงานหรือมาอยู่ที่โคราช แต่ถ้าลอดถึง 3 ครั้งก็จะได้คู่ครองเป็นคนโคราช

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com