Thai  Thai

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย และได้รับสมญานาม ว่าเป็น อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นป่าผืนใหญ่ ตั้งอยู่ในเทือกเขาพนมดงรักในส่วนหนึ่งของดงพญาไฟหรือดงพญาเย็นในอดีต ประกอบด้วยขุนเขา น้อยใหญ่สลับซับซ้อนหลายลูกเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำนครนายก แม่น้ำมูล อุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่า เป็นอุทยานแห่งชาติที่สำคัญของโลก มีอาณาเขตครอบคลุม 11 อำเภอของ 4 จังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก

  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
  - น้ำตกเหวนรก

  - น้ำตกเหวสุวัต
  - จุดชมวิวผาเดียวดาย
  - จุดชมวิวผาตรอมใจ
  - อ่างเก็บน้ำสายศร
  - หนองผักชี
  - หอดูสัตว์ ทางอุทยานแห่งชาติได้สร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้ดูสัตว์ที่ลงมากินดินโป่ง มีทั้งหมด 3 แห่งคือ
     - หอดูสัตว์หนองผักชี เป็นที่ดูสัตว์ที่มากินน้ำรอบๆ หนองน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นทุ่งหญ้าคากว้างใหญ่ มีโป่งสัตว์ ปากทางเข้าอยู่บริเวณ กิโลเมตร 35-36 ของถนนธนะรัชต์ ต้องเดินเท้าจากถนนเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร
    - หอดูสัตว์มอสิงโต อยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำมอสิงโต รอบๆ มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าโล่งที่เหมาะสำหรับซุ่มดูสัตว์ป่าที่มากินดินโป่งซึ่งเป็นดิน ที่มีแร่ธาตุสำคัญของสัตว์กินพืช อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 500 เมตร
    - หอดูสัตว์คลองปลากั้ง
  - จุดชมวิว กม.30
  - ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
   
 • สามารถเที่ยวได้ทุกฤดู แต่ที่นิยมมากที่สุดคือ ฤดูหนาว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตู้ ปณ.9 อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30130
   - โทรศัพท์ 086-0926529, 037-356033, 044-249305
   - โทรสาร 037-356037
   - อีเมล khaoyai_np@hotmail.com 

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com